ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

LABORATORIJ

Danica Rotar dipl. ing. kem. tehn.
Zinka Hauzer lab. tehnik
Vanja Švab, uni. dipl. biokemik
Katja Raušl dipl. inž. kem. teh  

Ordinacijski - Delovni čas:


Ponedeljek od 7:00 do 17:00 ure (odvzem krvi od 7:30 do 10:00 ure)
Torek od 7:00 do 15:00 ure (odvzem krvi od 7:30 do 10:00 ure)
Sreda od 7:00 do 17:00 ure (odvzem krvi od 7:30 do 10:00 ure)
Četrtek od 7:00 do 15:00 ure (odvzem krvi od 7:30 do 10:00 ure)
Petek od 7:00 do 13:00 ure (odvzem krvi od 7:30 do 10:00 ure)
Sobota 2. in 4. v mesecu (oziroma glej obvestila spodaj)
7:00 do 13:00 ure (odvzem krvi od 7:30 do 10:00 ure)
Nedelja /
Čakalne dobe:
Št. Evidentiranih zavarovanih oseb:
Malica:
od 10:30 do 11:00 ure
Kontakti:
Zaposleni:
Vodja laboratorija: Karmen Šoštarič spec. med. biok.
Namestnik vodje: Danica Rotar, dipl. ing. kemijske tehnologije
Zinka Hauzer lab. tehnik
Vanja Švab, uni. dipl. biokemik
Katja Raušl dipl. inž. kem. teh  


telefon: 02/ 741 09 24 v ordinacijskem času po 12 uri !
elektronsko: ni naročanja
osebno: v laboratoriju
pošta: Zdravstveni dom Ormož, ul. dr. Hrovata 4, 2270 Ormož (Laboratorij).

Opombe:

Nadzorni specialist: Karmen Šoštarič, prof. biol., spec. med. biokem.

Elektronska pošta: laboratorij@zd-ormoz.si  je namenjena samo za posredovanje navodil, ki se navezujejo na odvzem kužnin. 

Obvestila iz ambulante

Novo obvestilo
V mesecu decembru so delovne sobote 2.12., 9.12., in 19.12.2023.NAVODILA - PRIPOROČILA za odvzem krvi, urina, blata ogtt in podančice 

 
Zloženka o
laboratoriju
ZD Ormož