ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

PSIHOLOG ckz

Blaža Krasnik, mag. psihologije
Lea Vidovič, mag. psihologije


Ordinacijski - Delovni čas:


Ponedeljek od 07:00 do 19:00 ure (Blaža Krasnik, mag. psihologije)
od 15:00 do 19:00 ure (Lea Vidovič, mag. psihologije)
Torek od 12:00 do 20:00 ure (Blaža Krasnik, mag. psihologije)
Sreda od 07:00 do 19:00 ure (Blaža Krasnik, mag. psihologije)

Četrtek od 12:00 do 20:00 ure (Blaža Krasnik, mag. psihologije)
Petek od 07:00 do 15:00 ure (Blaža Krasnik, mag. psihologije)

Sobota od 7:00 do 15:00 ure. (Blaža Krasnik, mag. psihologije dela 1. in 3 soboto v mesecu).

od 7:00 do 15:00 ure. (Lea Vidovič, mag. psihologije dela 2. in 4 soboto v mesecu).

Nedelja /
Čakalne dobe: ni
Št. Evidentiranih zavarovanih oseb:
Malica: dopoldan od 10:30 do 11:00 ure
popoldan od 15:30 do 16:00 ure
Kontakti:
Zaposleni:
Blaža Krasnik, mag. psihologije
Lea Vidovič, mag. psihologije


Telefon: 02/7410-927 ali 041-943-000
Elektronsko: e-pošta: ckz@zd-ormoz.si 
Osebno: v Centru za krepitev zdravja
Pošta: Zdravstveni dom Ormož, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 ORMOŽ (Center za krepitev zdravja)

Opombe:

Pooblaščene osebe za naročanje: zaposlene v centru za krepitev zdravja.

Lahko pride do sprememb v delovnem času zaradi izvedbe različnih delavnic.

Obvestila iz ambulanteIzvajalke programa za krepitev zdravja za odraslo populacijo:

Tamara Drevenšek, dr.med.spec.
Pavla Govedič, dipl.med.ses.
Albina Črnjavič, dipl. fizioterapevtka
Nataša Gabrovec, dipl.kineziologinja
Janja Ožinger, dipl.med.ses. v patronaž
nem varstvu
Adriana Sever, dipl. dietetik, prehranski svetovalec II
Špela Šerod, dipl.med.ses.

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov:

Lea Vidovič mag. psihologije
Marjana Kelenc, dipl.med.ses.
Sabrina Pernjak, dipl.bab., dipl.med.ses.
Špela Šerod, dipl.med.ses.

Priprava na porod in starševstvo:

Lidija Kšivanek Gorši
č, dr.med.spec.
Pavla Govedič
, dipl.med.ses.
Adriana Sever, dipl. dietetik, prehranski svetovalec II
Sabrina Pernjak, dipl.bab., dipl.med.ses.
Anita Pleh, dipl.med.ses.

Zobozdravstvena vzgoja:

Pavla Govedi
č, dipl.med.ses.